Čtení na 2. prosince 2011

Hospodin praví: Jestliže se obrátíš, vrátím tě k sobě.
Jr 15,19


Když Ježíš šel dál, viděl Leviho, syna Alfeova, jak sedí v celnici, a řekl mu: "Pojď za mnou!" On vstal a šel za ním.
Mk 2,14


Izraelský národ se odvrátil od Hospodina a to tehdejší pozvání dostal prorok, aby se stal v dané situaci mužem, který dokáže oddělit drahou věc od ničemné; aby se stal Hospodinovými ústy. - Dnes zve náš Pán tebe i mě slovy, která řekl Levimu: Odděl drahou věc od ničemné a pak pojď za mnou. Budeš tomuto lidu a v této generaci mými ústy. Budeš mluvit to, co vložím svým slovem do tvého ducha. Budeš mým vyslancem, který bude zvěstovat slovo Božího království. Odevzdej této generaci Boží principy, to co ses naučil v mé přítomnosti. - Nechť je při tom tvoje tvář jasná a veselá. Nechť je tvůj duch tímto ranním ztišením občerstven. Buď naplněn pokojem, který převyšuje lidský rozum. Nechť Boží láska protéká tebou i dnes a lidé nechť jsou tvou přítomností požehnáni.

Mt 27,27-30 * Iz 42,1-9

Čtení na 2. prosince v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.