Sobota 3. prosince

Hospodin z nebe pohleděl na zemi, aby vyslyšel nářek uvězněných, odsouzené k smrti aby propustil!
Ž 102,20–21 (B21)


Když vás Syn osvobodí, budete skutečně svobodni.
J 8,36


Tato slova mi silně připomínají jednu z nejdůležitějších událostí izraelského národa. Možná si to nepamatujeme, ale izraelský národ byl po Josefovi v egyptském otroctví dlouhých 400 let! A celou tu dobu se modlili a volali ke svému Bohu za vysvobození. 400 let volali k Bohu – a ticho. Většina Izraelců se narodila a zemřela v egyptském otroctví. Bůh však celou tu dobu připravoval velký plán a slyšel jejich nářek. Dramatické vysvobození přišlo skrze Mojžíše. Bratři a sestry, a mnohem dramatičtější, mocnější a velkolepější vysvobození z otroctví a odsouzení hříchu nastalo pro celé lidstvo před 2 000 let na Golgotě. Bůh Otec shlédl na zemi a sám Syn nás svou smrtí vysvobodil, abychom byli svobodní od hříchu pro Boha. Milý příteli, žiješ opravdu v této svobodě?
Děkuji ti, Pane Ježíši, že jsi mě vysvobodil.

Fp 1,3–11 * Iz 7,10–25

Čtení na 3. prosince v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.