Čtení na 2. října 2012

Hospodin mě poslal vyhlásit léto Hospodinovy přízně.
Iz 61,1-2


Ježíš přišel do Nazareta a podle svého obyčeje vešel v sobotní den do synagógy. Promluvil: "Dnes se splnilo toto Písmo, které jste právě slyšeli."
L 4,16.21


Při koupi nějaké věci obdržíme i návod k použití. Když jej pozorně prostudujeme, máme naději, že nám věc poslouží nejlépe. Vždyť každý autor má zájem na tom, aby jeho výrobek byl nejlepší. Proto je v návodu vše popsáno od "a" do "z". Podobně je to i s člověkem, korunou tvorstva. Pán nám zanechal své Slovo, které je spolehlivým průvodcem života. Člověk by sotva sepsal něco podobného, co by bez nejmenší změny platilo po tak dlouhou dobu. Je to Boží věc - co je psáno, to platí. Moudrý člověk, s bázní Boží, poznává, že toto slovo se plní do posledního puntíku. Mnoho oddílů Písma se už naplnilo, jiné se plní a zbytek čeká na uskutečnění v budoucnosti. Připomínejme to s láskou i lidem kolem nás.

Mt 18,10-14 * Jr 38,1-13

Čtení na 2. října v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.