Čtení na 12. května 2015

Gedeón mu odpověděl: "Dovol, můj pane, je-li s námi Hospodin, proč nás tohle všechno potkává?"
Sd 6,13


Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne.
1K 13,12


Zajímavé. Izrael úpěl k Hospodinu, utlačován Midjánci; ti ničili úrodu a loupili, ale Gedeón nepochybuje o tom, že od Boha se dají očekávat dobré věci. Když nepřicházejí dobré věci, Bůh tu není, to je mu jasné. Posel pozdravil: "Hospodin s tebou, udatný bohatýre." Gedeón reaguje na to nejpodstatnější: nezabývá se tím, jestli je bohatýr, když se zbaběle skrývá, ale bere anděla za slovo a protestuje, že nerozumí. To, co potkávalo jeho lid, bylo zlé. V životě se nám dějí všelijaké věci. Někdy nerozumíme, někdy ani nepotřebujeme rozumět, něco pochopíme až potom, tváří v tvář. Jestli nás to ještě bude zajímat.
Pane Bože náš, pomoz mi věřit, že jsi dobrý, i když se projevuje zlo. Prosím o naději pro sebe a pro bližní.

Ex 17,8-13 * Fp 1,12-18a

Čtení na 12. května v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.