Sobota 12. května

Občerstvím duši znavenou a každou duši tesknící ukojím.
Jr 31,25


Když byl u stolu v jeho domě, stolovalo s Ježíšem a jeho učedníky mnoho celníků a jiných hříšníků.
Mk 2,15


Bůh v Ježíši Kristu nabízí spásu všem – spasení je pro každého. Tato Boží nabídka však potřebuje naši lidskou odpověď, kterou se přijímá – věřícího. Člověk sice může Boží volání slyšet, ale klidně jej může oslyšet: slovo od Boha se mu nemusí stát slovem Božím, poněvadž se text nepotká s kontextem, protože je člověk duchovně hluchý – pro relativní nadbytek dneška nebo proto, že si náboženské otázky odmítá vůbec připustit, pustit k tělu. A o tom mluví Starý zákon: Bůh potřebuje „duši znavenou a tesknící“, jelikož jen taková si žádá potěchu, a tudíž může být potěšena…
To krásně doplňuje Nový zákon: „Když je nouze nejvyšší, je nám Bůh nejbližší“ – to dobře věděli celníci a jiní hříšníci: My jsme ztraceni, nám pomůže jedině Boží milost. Kéž bychom tak smýšleli i my.
Pane, buď milostiv mně hříšnému.

Zj 4,1–11 * Žd 7,1–10

Čtení na 12. května v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.