Čtení na 13. května 2015

Dal jsem tě za světlo pronárodům, abys byl spása má do končin země.
Iz 49,6


Budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země.
Sk 1,8


Náročné. Hospodinův služebník, o němž opakovaně mluví Izajáš, má být světlem a spásou národům. Není divu, že do takové role se nikomu nechce. Vždyť to by znamenalo vzdát se výsady zvláštního vztahu k Hospodinu a nabízet ho každému. Boží lid Izrael jako celek selhal několikrát. Jen výjimečné osobnosti, králové, proroci, někdy snad něco z Božího pověření vyřídily. Věříme, že do této role služebníka vstoupil naprosto jedinečným způsobem Ježíš a stal se opravdu spásou až do končin země, až i pro nás. Oznamuje nám, svým učedníkům, že jsme svědky jeho spásy. To světlo, které svítí nám, má svítit i jiným lidem a jiným národům. Zveme je ke Kristu a neočekáváme přitom od nich, že budou uctívat Boha přesně jako my.
Pane Bože, pomoz mi přát bližním tu milost, kterou jsem sama přijala.

L 11,1-4 * Fp 1,18b-26

Čtení na 13. května v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.