Čtvrtek 4. srpna

Dotazujte se na Hospodina, dokud je možno ho najít, volejte ho, dokud je blízko.
Iz 55,6


Hle, nyní je čas příhodný, nyní je den spásy!
2K 6,2


Představme si turistu, který se vydá na vysokohorskou túru bez mapy a navíc ještě ignoruje veškeré výstražné značky. Není divu, že se z takové túry zdravý nevrátí, pokud se vůbec vrátí.
Náš život je svým způsobem taky takovou turistickou túrou, na které se bez spolehlivé mapy a dobrých rad neobejdeme. Ještě lepší je mít zkušeného průvodce, který nás povede a pomůže nám orientovat se jak v mapě, tak v členitém terénu.
Tou spolehlivou mapou je Boží slovo a tím zkušeným průvodcem Duch svatý.
Pane, osvoboď mne od pýchy a naplň mé srdce pokorou a touhou nechat se vést jenom tebou.

Ř 11,25-32 * Mk 6,30-44

Čtení na 4. srpna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.