Čtvrtek 4. srpna

Chizkijáš dopisy přečetl a pak vstoupil do Hospodinova domu a rozložil je před Hospodinem.
2Kr 19,14


Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu.
Fp 4,6


Chizkijáš, judský král, byl ve velmi složité situaci. Poslové asyrského krále Šalmanesera stojí před branami a vyhrožují dobytím Jeruzaléma, pokud se nevzdá. Jak se má rozhodnout, když ví, že všechna města a země kolem již Asyřané dobyli? Má se jim vydat? Naštěstí ví, kde hledat odpověď. U Hospodina, v jeho domě. A tak svou starost předkládá Hospodinu. Věří, že on ho vyslyší.
Je možné, že i nám se naše situace zdá neřešitelná. Můžeme být v těžké osobní, zdravotní či jiné složité situaci. Přesto k nám zaznívá poselství od krále Chizkijáše: Na co nestačíš sám, to rozlož před Hospodinem, předlož mu svou žádost. Můžeš to udělat právě teď a tady, on tě slyší, čekej jeho odpověď. Netrap se tím sám! Můžeš se modlit:
Hospodine, děkuji ti, že i teď jsi v tom v Kristu Ježíši se mnou.

1K 10,16.17 * J 8,46–59

Čtení na 4. srpna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.