Středa 4. srpna

Veselím se z toho, co jsi řekl, jako ten, kdo našel velkou kořist.
Ž 119,162


Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života.
J 6,68


„Koukejte, co mám, co si nesu, co jsem získal!“ raduje se žalmista. Jásá nad slovy Hospodinova zákona, jako by objevil zlatý poklad. A co když objevil… Desatero Božích přikázání či další nařízení Tóry tvoří jasně vymezený prostor pro život. Vykazují chaos a nejistotu pryč, zaručují každému člověku předvídatelné a spravedlivé zacházení. Základní heslo: Spravedlnost a milosrdenství. Vždyť tohle vypadá na společnost, ve které by chtěl žít každý! Proto asi Žalm 119 patří k nejjásavějším textům Písma. Úplně se opájí štěstím a radostí nad Božími ustanoveními. Dobrota Božího řádu není samozřejmost. A žalmista to ví.
Pane Bože, chci vidět dobrotu tvého stvoření a radovat se z ní.

1K 10,23–31 * Sk 28,17–31

Čtení na 4. srpna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.