Pátek 5. srpna

Hospodin dává svému lidu sílu.
Ž 29,11


Nechť vás posílí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli.
Žd 13,21


Je dojímavé vidět nějakého sportovce, jak se před rozhodujícím výkonem přežehná. Vždyť se obrací k Bohu, aby mu dal sílu zvítězit.
Každý z nás se čas od času s podobnou prosbou obrací k Bohu. Otázka je, jestli ty naše prosby jsou shodné s Boží vůlí.
Ano, Hospodin dává svému lidu sílu, ale ne proto, aby mu pomohl dosáhnout jeho cílů, spíš aby mu pomohl plnit Boží vůli.
Hospodin dával sílu i samotnému Ježíši, protože jeho touhou bylo konat vůli Otce.
"Ježíš jim řekl: 'Mým pokrmem je plnit vůli toho, který mě poslal, a dokonat jeho dílo'" (J 4,34).
Pane Ježíši, prosím tě, pomoz mi, abych i já, stejně jako ty, toužil ve svém životě plnit Boží vůli.

Pl 5,1-22 * Mk 6,45-56

Čtení na 5. srpna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.