Úterý 4. srpna

V shromážděních budu dobrořečit Hospodinu.
Ž 26,12


Co s tím, bratři? Když se scházíte, každý něco přináší – někdo píseň, někdo vyučování, někdo zjevení, někdo jazyk a někdo výklad. Ať se to všechno děje k vzájemnému posílení.
1K 14,26 (B21)


Někdy se nám špatně hledají slova, kterými bychom Hospodina chválili, zejména pokud se nám nedaří dobře, souží nás trápení, nemoc nebo obava. Stačí se ale možná někdy jenom na chvilku zastavit, udělat onen pomyslný krok stranou od vlastního života a vlastních starostí a rozhlédnout se po Božím stvoření. V ten moment uvidíme, jak všechno živé, každý dech živé bytosti chválí Boha. Kdo tuto velikou symfonii díků zaslechne, nemůže než připojit svůj hlas a dobrořečit Hospodinu za ten největší dar – za dar života.
Hospodine, ty jsi svatý Pán Bůh zástupů, připojuji svůj nesmělý hlas k zástupům andělů i tvých věrných na zemi a chci tě chválit, jak jen dokážu.

L 6,27–35 * Mk 4,30–34

Čtení na 4. srpna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.