Neděle 13. května, Exaudi (Hospodine, slyš můj hlas! Ž 27,7)

Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a bude ti milostiv.
Nu 6,25


Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi vámi.
2K 13,13


„Hospodine, slyš můj hlas, když volám, smiluj se nade mnou, odpověz mi!“ (Ž 27,7). Žalmista Hospodina prosí, aby vyslyšel jeho hlas, takže je logické, že k němu volal, modlil se. Pro nás je to výzva k modlitbě. Sám Pán Ježíš nás vyzývá: „Modlete se, abyste neupadli do pokušení“ (L 22,40). Přestože většina z nás souhlasí, že se máme modlit, právě na modlitbu si vyhrazujeme nejméně času. Proč? Protože to ví i satan a všemožně se nás snaží od modlitby odradit. Jenomže když nemáme čas na modlitbu, nebudeme ho mít ani na život. Modlitbou čas neztrácíme, ale získáváme. Uvědomme si, že modlitba je místem, kde se nebe dotýká země.
Pane Ježíši, ty jsi byl jedno s Otcem, a přesto ses hodně modlil. Dej, ať tě i v tomto následuji.

J 15,26–16,4 * Ef 3,14–21 * Ž 68,20–36

Čtení na 13. května v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.