Středa 8. srpna

Vyvýšen je Hospodin, naplňuje Sijón spravedlností a právem. Bude věrnou jistotou tvé budoucnosti, klenotnicí spásy, moudrosti a poznání.
Iz 33,5–6


Jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské.
Mt 10,7


33. kapitola Izajáše mi připomíná žalm. Takový bych rád zpíval i ve chvíli, kdy mi není do zpěvu. Hospodina mohu vyvyšovat a chválit vždycky, neboť je dobrý. Jeho milosrdenství je zjevné hlavně tehdy, když pociťuji nespravedlnost a bezpráví. Jeho milosrdenství napravuje i křivdy, které si způsobujeme navzájem. Napravuje bezpráví, jehož jsme součástí i jako spolutvůrci. Chvalozpěvem vyhlížím s nadějí k Hospodinu, přicházím na jiné myšlenky, nezapomínám na své starosti, ale svěřuji se Hospodinu, uvědomuji si, co všechno od něho přijímám… Pro Hospodina není žádný nezdar fatální. Boží zaslíbení činí moje starosti překonatelnými, můj smutek dočasným. Budu ho chválit a děkovat mu, že náš svět není úplně bez lásky, jak se nám někdy zdá. A v lásce spatřuji blízkost království nebeského.
Hospodine, zjev svoji slávu v mých starostech a v mém nezdaru. Dej nám okusit lásku, která je jedinečným znamením tvého kralování.

J 4,19–26 * J 9,13–23

Čtení na 8. srpna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.