Čtení na 8. srpna 2012

Hospodin ruší znamení žvanilů a z věštců činí pomatence.
Iz 44,25


Opatruj, co ti bylo svěřeno, vyhýbej se bezbožným řečem a protikladným naukám, které se lživě nazývají poznání.
1Tm 6,20


Můžeme být někdy falešnými proroky? Někdy jsme příliš rychlí v úsudku, co kdo měl udělat, jak se měl zachovat, co měl říct nebo jaký měl mít postoj. Když se objeví nějaký konflikt, nepříjemná situace nebo událost, místo abychom se modlili, máme pocit, že už víme, co říct. Stalo se mi, že jsem teprve po čase přišel na to, jak jsem se mýlil. Falešní proroci často bývají motivováni těmi nejlepšími úmysly. Jsou přesvědčeni, že chtějí dosáhnout té nejlepší věci. A naopak Boží proroci, kteří prorokují to, co se špatně poslouchá, jsou osočováni, že chtějí destabilizovat nebo přinést rozvrat. Kde se ocitáš ty, když mluví proroci? Máš radši líbivá slova, sladké lži a překrývání nepříjemných věcí krásným peršanem? Budeme vždycky ochotní zkoumat, co chce říct Bůh? Dřív, než si uděláme vlastní názor? Snažme se o to dřív, než se z nás stanou falešní věštci, ze kterých Bůh udělá nakonec blázny.

Mt 19,(4-7)8-12(13-15) * Mk 7,1-15(16)

Čtení na 8. srpna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.