Pondělí 8. srpna

Král se nezachrání velkým vojskem, rek se nevyprostí velkou zmužilostí.
Ž 33,16


Nyní jste však Boha poznali; lépe řečeno: byli jste od Boha poznáni. Jak to, že se zase navracíte k těm bezmocným a ubohým mocnostem?
Ga 4,9


Říká se, že "nevědomost hříchu nečiní", a podobným způsobem se mohli vymlouvat i galatští křesťané, když před Pavlem komentovali svoji pohanskou minulost. Zkušenost s Bohem v Kristu je však zkušenost s Bohem, který osvobozuje. Apoštol proto nevěřícně kroutí hlavou: Jak může být v Bohu svobodný člověk dál otrokem své minulosti?
Dnešní novozákonní verš je pozoruhodný ještě tím, jak Pavel řekne: "poznali jste Boha" a pak se opraví: "či lépe řečeno: Bůh poznal vás." Živý Bůh není žádná věc, princip nebo živel; je to někdo, komu na nás záleží, kdo má o nás zájem, kdo nás má rád - dřív než my jeho.
Pane, děkuji ti, že jsi o mně věděl dřív, než jsem já poznal tvé jméno, a že v tobě mohu svobodně žít bez stínů minulosti.

Mt 23,1-12 * Mk 7,24-30

Čtení na 8. srpna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.