Středa 5. srpna

Dobrotivý Hospodin nechť zprostí viny každého, kdo se upřímným srdcem dotazoval na slovo Boha.
2Pa 30,18.19


Tam byl muž jménem Zacheus, vrchní celník a veliký boháč; toužil uvidět Ježíše.
L 19,2–3


Je těžké stát tváří v tvář vlastní vině a vlastnímu hříchu. Vždyť věčné zatracení by možná nepotřebovalo ani plameny, bohatě by stačilo, pokud bychom po celou věčnost měli prodlévat bez Boha, jenom sami se sebou a se svými chybami a selháními. Ty nám ale naštěstí, Bože, dáváš možnost obrácení srdce, pokání a návratu. Smíme tě neustále hledat a dotazovat se na tebe, třeba i z nejhlubší propasti hříchu. Jen jedno je k tomu potřeba – upřímné srdce. Protože ty vidíš až do jeho hlubin a znáš naše myšlenky a naše skutečné záměry. A hříšný člověk, který upřímně lituje, je ti milejší než naoko zbožný pokrytec.
Milosrdný Bože, stále znovu klopýtám a padám, stále znovu se dostávám do područí hříchu, a tak tě prosím: pozvedej mě zpět na nohy, aby každý můj pád byl i maličkým krokem vpřed do tvého království.

Mt 5,33–37 * Mk 4,35–41

Čtení na 5. srpna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.