Pátek 20. listopadu

On mění časy i doby, krále sesazuje, krále ustanovuje.
Da 2,21


Veliké a podivuhodné jsou tvé činy, Pane Bože všemohoucí; spravedlivé a pravdivé jsou tvé cesty, Králi národů. Kdo by se nebál tebe, Pane, a nevzdal slávu tvému jménu.
Zj 15,3–4


Hospodin se tu oslavuje jako pán nad časy. Časy a doby mohou označovat velké kultury, které se zdají všemocné a všeovládající. V Danielově době to byli babylónští králové, kteří cítili své nadlidské poslání a utlačovali druhé národy. Do této souvislosti zní, že Hospodin nestojí na straně vrchnosti a útlaku, nedává za pravdu jejich nárokům na člověka. Jejich moc se zakládá na pýše a klamu a oni mohou o své postavení rychle přijít. Naproti tomu svým věrným Hospodin dává rozum a moudrost, stálost. Proto nemusí být vyděšení, mohou vidět kriticky lidskou pýchu a velikášství. Vyznání Hospodina nás tak osvobozuje od strachu a ponížení.
Pane, dej nám moudrost, abychom tě vždy ctili a nedali na lidi, co se povyšují.

Žd 13,17–21 * 2P 1,1–11

Čtení na 20. listopadu v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.