Neděle 2. října, 16. neděle po Trojici

Běda tomu, kdo hromadí, co mu nepatří. Jak dlouho?
Abk 2,6


Mějte se na pozoru před každou chamtivostí, neboť i když člověk má nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má.
L 12,15


Skoro všichni jsme zvyklí mít víc, než potřebujeme. Žijeme v nadbytku, jsme součástí bohaté Evropy. Lehkomyslně nakupujeme a stejně lehkomyslně odkládáme, a když na to nemáme, vezmeme si půjčku nebo úvěr. Tak vlastníme spoustu věcí, které nejsou tak úplně naše. Tím se sice stáváme určitým rukojmím bank nebo věřitelů, ale kdo by to řešil? Máme to, co ostatní, a možná ještě lepší a novější. Jenom to ovšem vyžaduje, abychom nepřišli o práci či o zdraví nebo aby se nestalo něco jiného, co nám zabrání splácet. Pak by nastal opravdu problém. Možná je čas znovu si říct, co je vlastně pro náš život podstatné a zda náhodou nemáme dost na Boží milosti.
Pane, odpusť, že často tak nemoudře hospodaříme a hromadíme. Prosíme, pomoz nám osvobodit se od toho!

Mk 8,1–9 * 2K 9,6–15 * Dt 8,7–18

Čtení na 2. října v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.