Pátek 2. prosince

Kéž by všechen Hospodinův lid byli proroci! Kéž by jim Hospodin dal svého ducha!
Nu 11,29


Plamen Ducha nezhášejte, prorockými dary nepohrdejte. Všecko zkoumejte, dobrého se držte.
1Te 5,19–21


„Kéž by všechen Hospodinův lid byli proroci! Kéž by jim Hospodin dal svého ducha!“ To řekl Mojžíš Jozuovi. Když na někoho ve Starém zákoně sestoupil Duch svatý, byla to naprosto ojedinělá a výjimečná událost. Čteme jen o několika jedincích, kterým byl v době Starého zákona dán Duch Boží. Prosba a touha Mojžíše však byla prorockým slovem. Proč? Protože skrze Krista dostává téhož Ducha svatého, jehož měl i Kristus, KAŽDÝ věřící v něj. Možná si to málo uvědomujeme, ale dar Ducha svatého, který v nás přebývá a činí z nás nový Boží chrám, je ten největší, nejvzácnější a nejneuvěřitelnější dar, který kdy člověk na této planetě mohl dostat. Bůh sám se rozhodl být v nás. Pod jednou podmínkou: a tou je vydání se Ježíši Kristu. Čím větší měrou se poddáváš Ježíši, tím větší míru jeho Ducha pak dostáváš.
Duchu svatý, kéž máš více prostoru v mém nitru a kéž tě mohu více poznat.

Ez 37,24–28 * Iz 7,1–9

Čtení na 2. prosince v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.