Pondělí 6. února

Nejúskočnější ze všeho je srdce a nevyléčitelné. Kdopak je zná? Já Hospodin zpytuji srdce a zkoumám ledví, já každému splatím podle jeho cesty, podle ovoce jeho skutků.
Jr 17,9–10


V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas.
Ga 6,9


Často se stává, že nejsme schopni ovládnout tok svého myšlení svou vůlí a myšlenkami brouzdáme v temných vodách své osobnosti. Hospodinu sice nezůstává naše smýšlení skryto, avšak navzdory tomu vyhlašuje, že bude brát v potaz pouze naše vnější jednání. Hospodin záměrně odhlíží od svodů lidského srdce, které na rozdíl od svých skutků nemá člověk pod vlastní kontrolou. Kdyby za své měřítko vyhlásil lidské nitro, jen málokterý by před jeho zrakem mohl obstát, takto je nám však umožněno najít zalíbení v Hospodinových očích, i když ve svém srdci zůstáváme nestálí a náchylní k přestupování Božího zákona.
Svatý Bože, děkujeme ti, že ve své otcovské lásce se nad námi skláníš a jako skutečně milující bytost nám chceš dát možnost nechat se tebou vidět v lepším světle, než jak se vnímáme my sami.

L 19,1–10 * Gn 19,1–14

Čtení na 6. února v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.