Neděle 5. února, Septuagesimae (70 dní před Velikonocemi)

V den dobrý užívej dobro, které ti nabízí, v den zlý pamatuj, že i tento ti dal Bůh, aby ses mu více v důvěře odevzdal.
Kaz 7,14 (SNC)


Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí. Což vy nejste o mnoho cennější?
Mt 6,26


Příliš často se v životě bojíme: o své milované, o to, co vlastníme, o své konečně vydobyté místo na slunci, ale i toho, co nás v životě může potkat. Chceme mít kontrolu nad svým životem, jen s rozpaky a neochotou tuto kontrolu přenecháváme Bohu – jemuž náleží. Jak šťasten je ten, kdo se dokáže na Boha plně spolehnout, důvěřovat mu a říci s žalmistou: „V rukou tvých jsou časové moji“! Kdo vnímá Boží lásku k nám, to, jakou cenu má pro Hospodina každý jednotlivý živý tvor, i ten v našich očích úplně nicotný.
Bože, díky za ten příklad s nebeským ptactvem. Kéž bychom se dokázali k tobě přimknout a s důvěrou se schoulit ve tvé náruči jako ptactvo v přívětivém bezpečí hnízda.

Mt 20,1–16 * Fp 2,12–13 * Jr 9,22–23

Čtení na 5. února v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.