Neděle 19. listopadu, 24. neděle po Trojici

Vždyť rty kněze střeží poznání; z jeho úst se vyhledává zákon, neboť on je poslem Hospodina zástupů.
Mal 2,7


Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte.
1P 3,15


Pán Bůh si vyvolil zvláštní skupinu lidí, kteří měli být prostředníky mezi Bohem a jeho lidem, Izraelem. Byli to potomci Árona, Mojžíšova bratra, které si Pán Bůh vyvolil za kněze. V době, kdy Bible ještě nemohla být v každé knihovničce, byl Boží zákon uchován v chrámě. Kněží měli být těmi, kteří Boží zákon budou dokonale znát, kteří budou žít podle Božího zákona a Boží zákon také budou vyučovat jiné. Když měl někdo dotaz týkající se Boží vůle, měl přijít za knězem a Bůh skrze kněze dával odpověď. Jako křesťané máme také Boží slovo znát, žít podle Božího slova a o Bohu také svědčit jiným.
Děkujeme, Pane Bože, za tvé slovo; kéž jsme plni tvého slova.

Mt 25,31–46 * Ř 14,1–13 * Jb 14,1–17

Čtení na 19. listopadu v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.