Pondělí 20. listopadu

Navrať se, Hospodine – jak dlouho ještě? Nad svými služebníky smiluj se!
Ž 90,13 (B21)


Opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já.
J 14,3


Obraz pastýře a oveček v mnohém vystihuje náš vztah s Bohem. Ovečka skloní hlavu a začne spásat trávu, jde stále vpřed a najednou se zarazí. Zvedne hlavu a tušení se potvrdí: je sama. Všichni ji opustili. Pastýř někam odešel, další ovečky se někde zatoulaly. To je častý příběh nás lidí. Žijeme si svůj každodenní život, jdeme stále dopředu. A najednou si můžeme uvědomit, že z našeho života se nějak vytratila modlitba, čas u Bible, čas ve společenství Božího lidu. Ve víru povinností, různých úkolů i koníčků se z našeho života nějak vytratil Bůh. Ale je to přesně opačně, to my se často od Boha vzdálíme. Jak je dobré, že pastýř, Ježíš Kristus, hledá své zatoulané ovečky. On chce být s námi teď a tady i ve věčnosti.
Děkujeme, Pane Bože, za to, že ty nejsi daleko od žádného člověka.

Mt 25,14–20 * Ju 1–16

Čtení na 20. listopadu v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.