Čtení na 12. července 2011

Dbejte na Hospodinovu cestu a jednejte podle spravedlnosti a práva, ať Hospodin Abrahamovi splní, co mu přislíbil.
Gn 18,19


Ježíš řekl: "Když jsem vás vyslal bez měšce, mošny a obuvi, měli jste v něčem nedostatek?" učedníci mu odpověděli: "Neměli."
L 22,35


Jistoty, na které lidé spoléhají, selhávají. To přináší mnoho zklamání. Nevím, co by mohlo dnes přinést zklamání tobě. Žalmista připomíná, že i uprostřed bortících se jistot světa máme zdroj trvalé radosti v Boží přítomnosti. Pro žalmistu to nebyla zbožná fráze. Proto připomíná, že Stvořitel je stále s námi. Možná si teď připadáš daleko o Boha, ale on je s tebou. Bůh ví o veškeré tvé bolesti, o tvých pochybnostech i obavách. Bůh je s tebou, i kdyby tvoji nejbližší na tebe zapomněli. Pán dává tvému životu cíl a smysl. - Spolehni se na něj a vstup do tohoto dne v radostí, že milosrdný Bůh tě ve všem provází. A kdykoli bude třeba, připomeň si to v modlitbě. Doufej!

Ex 32,30 - 33,1 * Jk 4,1-12

Čtení na 12. července v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.