Čtení na 12. září 2011

V tebe doufám, Bože můj, kéž nejsem zahanben.
Ž 25,1–2


Blahoslavený člověk, který obstojí ve zkoušce; když se osvědčí, dostane vavřín života, jejž Pán zaslíbil těm, kdo ho milují.
Jk 1,12


Zcela jinak zní tato úpěnlivá prosba z úst Davida, který věděl, co je to bázeň před Hospodinem a zcela jinak zní podobná slova: "Pane Bože, pomoz mi," které se ozývají z nemocničního lůžka. ("Víte, já sice věřící nejsem, ale když je mi takhle, myslím si, co kdyby přece jen Bůh byl? Tak ať mi pomůže.") V situacích, kdy jakákoli naděje končí, máme jistotu, že Bůh neskončil. Je stále stejný a jedná! A my smíme pozdvihovat svou duši i nad situaci, která vypadá bezvýchodně. Pane Ježíši Kriste, děkuji ti za lásku, kterou jsi mne zahrnul a v které mohu překonat i dnešní zkoušky.

Mt 9,27–34 Mt 13,47–52

Čtení na 12. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.