Čtení na 12. září 2015

Hospodine, ukaž mi svou cestu, budu žít podle tvé pravdy, soustřeď mou mysl na bázeň tvého jména.
Ž 86,11


Pamatuj na Ježíše Krista vzkříšeného z mrtvých.
2Tm 2,8


Svět se točí závratnou rychlostí. Velmi těžko někdy soustředíme svou mysl na cokoli. V mládí nám v tom brání roztěkanost, později pracovní nebo rodičovská vytíženost, nemoci a vysoký věk. Daří se vám zastavit se uprostřed shonu a na něco svou unavenou mysl soustředit? Natož pak na bázeň Božího jména? Ztišení je opravdu luxus a vyžaduje zvláštní čas. Možná však žalmista touží po správném nasměrování uprostřed zmatků. Po obnovené orientaci, s níž chce vstupovat do každého nového dne. Nechat Pána ovlivňovat všechno své rozhodování. Jeho pravdu cenit výše, neúnavněji ji hledat a nacházet odvahu se k ní přiznat. Ať už jde o soustředění na něj ve zvláštním čase ztišení nebo o orientaci v každodenním putování, je nám k tomu zapotřebí pomoci. Proto o ni žalmista prosí. Je to nakonec sám Bůh, kdo naši mysl obrací k sobě jako směrovce a cíli všeho.
Dobrý Bože, soustřeď mou mysl na tebe a usměrňuj můj život uprostřed chaosu.

2Te 2,13-17 * Mt 17,14-21

Čtení na 12. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.