Pondělí 12. září

Já, Hospodin, ji střežím, každou chvíli ji zavlažuji. Aby ji nic nepostihlo, nocí dnem ji budu střežit.
Iz 27,3


Tím bude oslaven můj Otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky.
J 15,8


My jsme vinicí a Hospodin je vinařem. Jako správný vinař dělá všechno pro to, aby vinice přinášela ovoce. My jsme tou vinicí. Pán Bůh nám vytváří podmínky ne pro snadný bezstarostný život, ale proto, abychom jemu přinášeli ovoce. Často jsme v nebezpečí, že si budeme namlouvat, že je to samozřejmost. Boží dary a požehnání budeme vnímat jako něco, co si zasloužíme, co nám náleží. Jeden bývalý černošský otrok občas odcházel do svého pokojíku a zamykal se tam dokonce i přes den. Bylo podezření, že tam něco schovává. Jaké bylo překvapení všech, když v truhle objevili pouze starý otrocký šat. Když se bývalého otroka zmocňovala pýcha, šel si do pokoje připomenout svoje otroctví a děkoval Bohu za milost, která se mu stala.
Pane, naplň naše srdce vděčností a pomoz nám přinášet hojné ovoce.

Ř 6,18-23 * Jr 15,10-21

Čtení na 12. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.