Čtení na 12. září 2012

Hospodinovo milosrdenství je od věků na věky s těmi, kteří se ho bojí, jeho spravedlnost i se syny synů, s těmi, kteří dodržují jeho smlouvu.
Ž 103,17-18


Setrvejte pevně zakotveni ve víře a nedejte se odtrhnout od naděje evangelia, jež jste slyšeli, jež bylo kázáno všemu stvoření pod nebem.
Ko 1,23


Žalm přibližuje věčnost Hospodinova milosrdenství, které se zvlášť aktuálně týká člověka, jenž žije v bázni a upřímné snaze o čistý život. Stabilita ve víře, o níž potom píše Pavel věřícím v Kolosách, přichází do života člověka prostřednictvím zkoušek a nových zkušeností. Jde o proces neustálého hledání s vědomím, že jen Ježíš je cestou našeho života. Tato cesta je plná odpovědí na naše otázky. Podstatné však je po ní jít.

Fm 1-16(17-22) * Jr 16,1-13

Čtení na 12. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.