Čtení na 10. ledna 2012

Roztrhněte svá srdce, ne oděv, a navraťte se k Hospodinu, svému Bohu!
Jl 2,13


Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu.
Mk 1,15


Kolikrát už jsme slyšeli výzvu, abychom se obrátili k Bohu. Kolikrát jsme četli slova Pána Ježíše, že se naplnilo Boží království, a přesto se chováme, jako bychom tomu nevěřili. V jedné kanadské firmě, která vyrábí auta, si všichni zaměstnanci kupují jen vozy, které sami vyrábějí. Věří, že ty jejich jsou nejlepší a nejbezpečnější. A tím jsou i nejlepší reklamou pro svou firmu. Jakou reklamou o Bohu jsme pro své okolí my? Když se na nás lidé dívají, zatouží se vrátit k Bohu a těšit se z toho, že se Boží království přibližuje?

Joz 3,9-17 * 1K 1,10-17

Čtení na 10. ledna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.