Čtvrtek 10. ledna

U Hospodina, našeho Boha, neobstojí žádné bezpráví ani stranění osobám ani úplatkářství.
2Pa 19,7b


Do jeho blízkosti přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové a zákoníci mezi sebou reptali: "On přijímá hříšníky a jí s nimi!"
L 15,1-2


Jóšafatovo Judsko je jako vlnící se moře.. Na jedné straně se král Jóšafat strká do spojenectví s izraelským králem Achabem, na druhé straně zařizuje velice prozíravě správu své země. Rozvíjí soudnictví ve městech a u nejvyššího soudu odděluje věci náboženské od občanských a správních. To neumí ani dnešní církevní soudy. Biskupové rozhodují všechno, ač mnohému nerozumějí. Pán Bůh Jóšafata nepředstavuje jako ztracence pro jeho nemoudrost. Kárá jej a jedná s ním. I s námi jedná. Jóšafat pak povzbuzen zařizuje soudy, u nichž lpí na neúplatnosti. Jakže?! Úplatky i tehdy? Vždycky to bylo stejné, přesně tak jako v dnešních parlamentech a na dnešních soudech. Dobrý soud je záležitostí charakteru soudce. I soudce bude stát před Hospodinem. Počítaje s tím, musí jednat řádně. V opačném případě sám strpí soud. Prosme:
Hospodine, dej nám dobré vládce a soudce, kteří by se tě báli. Jde nám o naši vlast! Amen.

1J 1,5-7 * L 4,38-44

Čtení na 10. ledna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.