Neděle 10. ledna, 1. neděle po Zjevení Páně

Odstraním z jejich těla srdce kamenné a dám jim srdce z masa, aby se řídili mými nařízeními, zachovávali moje řády a jednali podle nich.
Ez 11,19-20


Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové!
2K 5,17


Jak mohla naše srdce tlouci, když ještě neznala milujícího Boha? Jak z kamene se mohla zdát. Tvrdá a bez skutečného citu. Života v nich nebylo. Těžkým břemenem byl každý nádech, každý krok byl jak v okovech. Každý den byl jen šedým a nehostinným pobytem uprostřed hor. Prudký studený vítr nám odíral tváře a přes stíny skalisek k nám nedolehl ani jeden paprsek slunce. Jak jsme tak mohli žít? Dnes však je v nás již něco změněno. Naše srdce roztála a bijí silou Božího slova. Svět dostal nové barvy a místo krutých poryvů vichřice smíme prožívat milosrdné pohlazení Spasitele. On z nás učinil nová stvoření a my jsme byli zachráněni jako ztracené ovce. Teď patříme Pánu!
Děkujeme ti, Pane, z celého našeho nového srdce, že můžeme být v tobě a ty v nás.

Mt 3,13-17 * Ř 12,1-8 * Ž 2

Čtení na 10. ledna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.