Čtení na 9. září 2012

Nepadneš mečem a jako kořist získáš svůj život, protože jsi ve mne doufal, je výrok Hospodinův.
Jr 39,18


Kristus říká: Každý, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky.
J 11,26


Tato slova říká Ježíš Martě, když se s ní setkal po Lazarově smrti. Podle lidských měřítek přišel pozdě. Rodina už vystrojila pohřeb a probíhá smuteční obřad. Odvíjí se podobný scénář, jako když Marta a Marie hostily ve svém domě Ježíše poprvé. Marta se o všecko starala a Marie jenom poslouchala u Ježíšových nohou. I teď je Marta aktivní, všude je jí plno a klade otázky. Maria má po Lazarově zmrtvýchvstání svůj úkol. Mnozí za ní přicházeli a je napsáno, že uvěřili (v. 45). Tento příběh nás učí myslet na vzkříšení a na to, jak se v něm projevuje Boží moc. Často máme věci zvládnuty po svém, tak jako Marta. Nezapomínejme ani dnes na Boží moc, která nijak neztratila na své síle, a může se projevit i v naší službě.

L 17,11-19 * Ř 8,(12-13)14-17 * Ž 146

Čtení na 9. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.