Pondělí 9. září

Řeknou: "Pojďte!" A přidruží se k Hospodinu smlouvou věčnou, která nebude zapomenuta.
Jr 50,5b


Proto je Kristus prostředníkem nové smlouvy.
Žd 9,15a


Smlouva by měla být cosi pevného a spolehlivého v proměnách života. Alespoň dočasně. To oprávněně očekáváme. Přitom víme, že smlouvy mezi lidmi a institucemi, dokonce i smlouvy mezi státy, bývají porušovány a všelijak se obcházejí. Kdo zaručí platnost smlouvy? Uzavírá se smlouva vždycky mezi dvěma rovnocennými stranami? Silnější může vnutit nevýhodnou smlouvu slabšímu. Věčná smlouva mezi Hospodinem a jeho lidem je ovšem darována z lásky, nikoli vnucena. Lid k ní byl pozván a dobrovolně ji přijal. Z Písma víme, jak se jim nedařilo smlouvu dodržovat a jak Bůh věrný své smlouvě vždy znovu nalezl východisko z neřešitelné situace, do které jsme se dostali hříchem.
Děkuji ti, Pane Ježíši, žes mě pozval k nové smlouvě, kterou jsi ustanovil svým křížem. Věřím ti a spoléhám na ni. Děkuji, že tu smlouvu se svým lidem obnovuješ. Amen.

Fp 4,8-14 * Neh 6,1-7,3

Čtení na 9. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.