Čtení na 9. září 2015

Pozvedněme s dlaněmi i srdce k Bohu na nebesích.
Pl 3,41


Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas.
Žd 4,16


Svoboda daná člověku znamená velkou zodpovědnost. Bezpochyby je každému cele svěřena péče o vlastní srdce a zůstává tak pouze na nás, co s ním podnikneme. Bible radí pozvednout je k Bohu na nebesích. Jak se to dělá? Nejde o náboženský trans, způsobený sáhodlouhým opakováním písní nebo modliteb. Kniha Pláč nabízí jiný recept. Obrazně řečeno je zapotřebí lehnout si do prachu a ten orgán, ztělesňující naše touhy a vášně, naši životní sílu, mu dát jako na talíři. Celí ve špíně, jen ruce natažené vzhůru, volající k nebi jasnou řečí: "Dělej si s ním, co uznáš za vhodné." Výzva k pozvednutí srdce k Bohu je výzvou k návratu. Nikdy nejsme tak nízko, aby bylo marné se o něj pokoušet. Stačí dát srdci ten správný směr a ono začne být přitahováno jako sponka magnetem. Na každé naše rozhodnutí se v nebi čeká s napětím.
Dáváme ti s důvěrou naše nemocná srdce, aby byla uzdravena.

Fm 1,1-22 * Mt 16,13-20

Čtení na 9. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.