Čtení na 10. září 2012

Nedříme a nespí ten, jenž chrání Izraele.
Ž 121,4


Noc pokročila, den se přiblížil. Odložme proto skutky tmy a oblečme se ve zbroj světla.
Ř 13,12


Tyto texty upozorňují na skutečnost, že člověk, s Bohem na své straně, vede duchovní boj s nepřáteli, kteří se staví proti Bohu. Je to zápas proti mocnostem, jež vládnou v tomto světě. Jen málo lidí tomu však věří a neuvědomuje si, proti jaké síle člověk stojí, když se domáhá pravdy, lásky, spravedlnosti, milosti i obyčejné lítosti a soucitu. Naše síla pramení z toho, že pěstujeme živý vztah s Bohem.

2Tm 1,1-6(7) * Jr 14,1-16

Čtení na 10. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.