Sobota 9. září

Pohlédni z nebes a podívej se ze svého svatého, proslaveného obydlí! Kde je tvé horlení a bohatýrská síla?
Iz 63,15


Oheň jsem přišel uvrhnout na zemi, a jak si přeji, aby se už vzňal! Křtem mám být pokřtěn, a jak je mi úzko, dokud se nedokoná!
L 12,49-50


Vyznáváme, že Bůh je mocný. Spoléháme na to, že má o svůj svět, a především o svůj lid zájem. A vlastně právě proto nás často souží pocit, že by Bůh mohl konat více. Že by mohl více projevit svou moc v našem světě, zabránit zlu a utrpení, pomoci dobrému, přesvědčit pochybovače. Neznáme všechny jeho důvody ke zdrženlivosti, bude jich více. Na jeden z nich odkazuje novozákonní verš - rozpoznání, že Boží zúčtování je zoufale potřeba, ale také že bude krušné, jako oheň, bude bolet. A přece je dobré po něm volat. Volejme k Bohu, ať zasáhne! Často si pospíší právě díky prosbám svého lidu. Pán Ježíš sám nás vybízí, abychom "otravovali" - a můžeme říci: až do omrzení. Ale ne do našeho omrzení, které bývá rychlé, nýbrž do té doby, než Bůh řekne: "No tak dobře!"
Náš mocný Pane, sestup a pomoz! Zachraňuj tam, kde nikdo jiný nepomůže!

Iz 57,15-19 * Nu 20,1-13

Čtení na 9. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.