Čtení na 16. března 2015

Poslouchejte mě a budu vám Bohem a vy budete mým lidem.
Jr 7,23


Ježíš mu odpověděl: "Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek."
J 14,23


Jeremjáš kázal přímo na radnici, která byla tehdy v bráně: "Nespoléhejte na klamné jistoty, jedinou jistotou je Boží věrnost!" Falešnou jistotou byl tehdy chrám jako svaté místo - lidé měli za to, že Bůh je musí ochránit od všeho nepříjemného. A Jeremjáš káže o smlouvě mezi Bohem a Izraelem - to jsou ta slova "já budu Bohem, vy budete lidem" (Ex 19,5-6). Bůh argumentuje, že ani přinášení obětí, ani ochrana svatyně ve smlouvě nebyly. Obsahem smlouvy je věrnost vyjádřená poslušností; smlouva by nevydržela, kdyby Bůh nepřeklenul selhání lidu svou milostí. A stejně jako není smlouva bez Boží věrnosti, není myslitelná bez lidské poslušnosti.
Bože, nespoléhám na dary na charitu, dobré skutky, účast na bohoslužbách, své modlitby nebo přímluvy druhých. Jedinou jistotou je tvá věrnost, na kterou chci odpovědět poslušností.

Dt 8,2-10 * Ř 10,14-21

Čtení na 16. března v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.