Čtení na 10. září 2015

Já, Hospodin, jsem se nezměnil.
Mal 3,6


Já jsem Alfa i Omega, praví Pán Bůh, ten, který jest a který byl a který přichází, Všemohoucí.
Zj 1,8


Podle některých není největším rozdílem naší doby oproti dřívějším staletím pokleslá morálka nebo rozvinutý technický pokrok, ale především ohromná lavina neustálých změn. Je potřeba rychle reagovat, aby člověku "neujel vlak". Svět se mění a my s ním. Někdy jsme těm změnám rádi, jindy propadáme zmatku, vyhoření a depresím. Jako by nebylo nic stálého v neustálých proměnách našich vlastních citů a nálad, v bouřích tužeb a uragánech očekávání. Jako by i pravda podléhala změnám podle toho, komu jaká přijde vhod. Vyznat se v tom všem a najít pevnou půdu pod nohama je někdy velmi obtížné. Do tohoto proměnlivého světa a do našeho proměnlivého srdce zní nadějná zpráva. Po celé věky se přece jen něco nezměnilo. I když je svět či naše rozbouřené nitro jako na houpačce, Bůh byl, je a bude stále stejný. Aktualizace a nemilá překvapení stran Božího charakteru se nekonají.
Nebeský Otče, děkuji za tvou stálost, která mi dává jistotu.

1Pa 29,9-18 * Mt 16,21-28

Čtení na 10. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.