Čtení na 10. listopadu 2015

Tys však vyvedl můj život z jámy, Hospodine, můj Bože!
Jon 2,7


Proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil činy ďáblovy.
1J 3,8


Dnešní verš k nám zaznívá z mořských hlubin. Jonáš vysílá tato slova z břicha veliké ryby ke svému Stvořiteli. Je v břiše ryby, uprostřed mořských hlubin, ale právě tam poznává, že jeho utrpení má smysl, ví, že ho Bůh vysvobodí. V mořských hlubinách Jonáš poznává, že u Hospodina je spasení (Jon 2,10). Buďme poslušni Božího hlasu, abychom nemuseli prožívat těžké zkoušky jako Jonáš.
Pane, dej nám tu milost, abychom byli poslušni tvého hlasu.

Mk 13,9-20 * Jk 2,14-26

Čtení na 10. listopadu v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.