Pátek 10. listopadu

Těžkou ranou dcery svého lidu jsem těžce raněn. Což není v Gileádu balzám, což tam není lékař?
Jr 8,21.22


Ježíš jim odpověděl: "Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem volat k pokání spravedlivé, ale hříšníky."
L 5,31-32


Prorok Jeremjáš naříká nad osudem svého lidu a ohlašuje blížícího se nepřítele - Babylóňany. Hospodinův hněv vzplál proti nevěrnému lidu. Jeremjáš tlumočí lidu Hospodinovo varování, volá lid k nápravě jeho cest a k pokání, ale marně. Lid Jeremjáše neposlouchá, dokonce mu usiluje o život. Jeremjášovi zbude jen bolestný nářek. A co my? Máme uši k slyšení Božího slova, ať už k nám přichází skrze lidi, či skrze události? A uposlechneme ho vždy? Činíme pokání a důvěřujeme v Hospodinovo milosrdenství a odpuštění? V milosrdenství a odpuštění, které se zjevily jednou provždy a pro všechny v Ježíši Kristu.
Pane, prosíme, naplň naše srdce hlubokou vděčností za to, že jsi nikdy nezrušil smlouvu se svým lidem a že došla svého naplnění v životě, smrti, vzkříšení a oslavení tvého Syna.

L 22,49-53 * Ez 34,1-16

Čtení na 10. listopadu v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.