Neděle 10. listopadu, dvacátá čtvrtá po svaté Trojici

Cti svého otce i matku.
Ex 20,12a


Proti staršímu člověku nevystupuj tvrdě, nýbrž domlouvej mu jako otci, starším ženám jako matkám.
1Tm 5,1a.2a


Ctít své rodiče je věc, kterou se člověk učí celý život. Na počátku často stojí revolta, předsevzetí, co všechno budu dělat v životě jinak než rodiče; a pak přichází postupné rozpoznávání, jak jsem svým rodičům stále podobnější.
Vztahy mezi generacemi mohou být složité, zvlášť v době, která je stále rychlejší, takže dnes žijeme v hodně odlišných podmínkách, než v jakých žila předchozí generace. Porozumění je složitější. Ale také to je častá zkušenost: s postupem času člověk svým rodičům stále více rozumí a stále více doceňuje, co dokázali, v čem se obětovali, kam až se dopracovali.
Páté přikázání je jediné, které má zaslíbení: 'Abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.' Zní v tom velký příslib. Úcta k rodičům, jejich radám a k tomu, co vykonali, je dobrým vodítkem pro život.
Pane Bože, uč nás uctivosti - vůči rodičům i vůči tobě a tvým přikázáním. Amen.

L 17,20-24(25-30) * Ř 14,7-9 * L 18,1-8 * Ž 21

Čtení na 10. listopadu v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.