Neděle 10. listopadu, 21. neděle po Trojici

Nestřeží-li město Hospodin, nadarmo bdí strážný.
Ž 127,1


A tak nic neznamená ten, kdo sází, ani kdo zalévá, nýbrž Bůh, který dává vzrůst.
1K 3,7


Bezpečnost je velké téma posledních měsíců a let. Opakovaně jsme informováni, co nám hrozí z různých stran. A s hrozbami se vynořují i potencionální strážci a zachránci - před migrací, islámem, terorismem, liberálním Západem nebo diktátorským Východem. Komu nebo čemu v takových chvílích věříme? Kdo nám říká pravdu? Žalmista ve své modlitbě vyznává svou závislost na Bohu, na jeho ochraně a pomoci. Připomíná nám, že Pravda je jenom jedna a věrnost člověk zachovat neumí, i kdyby se snažil sebevíc. Bůh bdí nad svým stvořením a ze své milosti mu dává vzrůst. Proto se učme spoléhat ne na člověka, ale na Boha a jeho slovo. On je věrný. Jeho věrnost nezruší ani lidská nevěrnost.
Pane, uč nás spoléhat na tvou věrnost a lásku, dnes i každý další den.

L 17,20-30 * Ř 8,18-25 * Ž 22,23-32

Čtení na 10. listopadu v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.