Neděle 10. září, 13. neděle po Trojici

Můj lid bude sídlit na nivách pokoje, v bezpečných příbytcích.
Iz 32,18


Sám Pán pokoje ať vám uděluje pokoj vždycky a ve všem. Pán se všemi vámi.
2Te 3,16


Pokoj a bezpečí je to, po čem určitě toužíme všichni. Dokonce i ti, kdo se považují za dobrodruhy. Protože opakem pokoje není dobrodružství a pestrý život, nýbrž stres a úzkost. A opakem bezpečí nejsou hrdinské činy, nýbrž beznadějné prchání před neporazitelným nepřítelem. Mnoho věcí nám působí stres a neklid. Síly zla v padlém světě jsou někdy mohutné a zničující, jako povodeň, a někdy tiše erodující, jako tichá řeka. Ale můžeme tuto metaforu vztáhnout i na moc dobra, na ochranu Boží. Někdy přichází v moci a síle, jindy nenápadně a tiše. Ale přichází. Máme své zkušenosti s Bohem, které nám dávají víru. A víra nás vede k pohledu do budoucnosti, ke konečnému, trvalému bezpečí, které nás čeká v jeho království.
Bože náš, dej nám ochutnat své bezpečí a odpočinutí ve svých malých skrýškách, abychom měli sílu jít dál k té definitivní skrýši.

L 10,25-37 * 1J 4,7-12 * Ž 119,57-64

Čtení na 10. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.