Pátek 7. prosince

Hospodine, ty sám jsi Bůh nade všemi královstvími země. Ty jsi učinil nebesa i zemi.
2Kr 19,15


Ty jediný jsi Svatý; všechny národy přijdou a skloní se před tebou, neboť tvé spravedlivé soudy vyšly najevo.
Zj 15,4


Před našima očima tato vyznání krále Chizkijáše vykreslují dva zdánlivě jasné obrazy. První: Hospodin je Bůh s autoritou nad všemi velkými i malými mocnáři. A druhý: Hospodin je Stvořitel a Majitel veškeré reality, kterou známe. Zdánlivě jednoduché pravdy… Jak snadno však jasné pravdy vyblednou, když na nás dolehne tíseň, ztráty a neúspěchy či bezvýchodnost. Pro tyto těžké fáze našeho života, kdy jsme jakoby v mlze, nám bylo darováno Písmo, bohoslužba církve či moudrý duchovní průvodce – nástroje k restaurování vybledlých obrazů.
Otče, děkuji za to, že jsi, i když tě nevidím.

Ez 37,24–28 * Iz 11,1–10

Čtení na 7. prosince v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.