Sobota 7. prosince

Sešli své světlo a svoji věrnost - ty ať mě vedou, ty ať mě přivedou k tvé svaté hoře, k příbytku tvému.
Ž 43,3


A toto je zvěst, kterou jsme od něho slyšeli a vám ji oznamujeme: že Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy.
1J 1,5


Ty, Bože, jsi mým věčným TY, partnerem na mé životní cestě. Ty a můj partner?! Vždyť kdo jsem já před tebou?! Mohu být tvým partnerem?! Ale ty mi dáváš život. Otvíráš přede mnou cestu. Vede až k tobě, na tvou horu, do tvého domu, na tvou věčnou slavnost. Není to jednoduchá cesta. Jímá mne bázeň, když pomyslím, jak je strmá. Bez tebe to nedokážu. Buď mi světlem na cestě! Stůj věrně při mně! Jen tak mohu jít a dojít. A ty jsi světlem a věrným pomocníkem.
Když jsi se mnou, svítíš do mých temnot, věrný Bože, Otče náš v Kristu.

Abk 2,1-4 * Iz 44,1-8

Čtení na 7. prosince v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.