Pondělí 8. dubna

Má duše vyhlíží Panovníka víc než strážní jitro.
Ž 130,6


Ale vy, milovaní, budujte svůj život na přesvaté víře, modlete se v Duchu svatém, uchovejte se v lásce Boží a očekávejte milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista.
Ju 20-21


Kdo někdy držel noční hlídku, třeba jen na skautském táboře, ví, že snad nikde se čas tak nevleče. V tichu a tmě a neustálé ostražitosti se zdá, že ručičky na hodinách jdou rychlostí hlemýždě. Když člověk takhle prožívá mezidobí, než se Bůh ozve, o to větší je radost, když se zjeví se svou mocí. Ale čekáme takhle na Boha? Vyžaduje to jistotu, že jitro přijde. Jistotu, že hlídka v určitou hodinu skončí. V tomto světě máme soužení a někdy se zdá, že nemá cenu čekat. Ale tak jako na hlídce, úsvit se nepozdrží tím, že se nám každá minuta zdá nekonečná. Přijde ve svůj čas, jak jej Bůh určil. Boží moc přichází, rozzáří zemi a doba temna skončí. Mějme vytrvalost a dočkáme se.
Milý Pane, přijď se svou mocí a dej, ať je v mezidobí naše víra pevná a silná.

Ef 2,11-16 * Mt 26,1-16

Čtení na 8. dubna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.