Pátek 12. července

Nyní tedy, budete-li mě skutečně poslouchat a dodržovat mou smlouvu, budete mi zvláštním vlastnictvím jako žádný jiný lid, třebaže má je celá země.
Ex 19,5


Bůh nás spasil a povolal svatým povoláním ne pro naše skutky, nýbrž ze svého rozhodnutí a z milosti, kterou nám daroval v Kristu Ježíši před věčnými časy.
2Tm 1,9


Na Boží výzvu k poslouchání a dodržování smlouvy reagují Izraelci jednomyslně: „Budeme dělat všechno, co nám Hospodin uložil.“ Tato jejich reakce je spontánní, plná nadšení a vděčnosti, ale bez pevného základu, neboť vlastně ještě nevědí, co od nich Hospodin bude chtít. Mojžíše totiž výstup na horu pro Desatero teprve čeká. A když se vrátí, všechno je špatně. Mezitím si postavili zlaté tele. A přesto je Boží milost tak veliká, že Izraelci zůstávají „zvláštním Božím vlastnictvím jako žádný jiný lid“.
I my někdy Pánu Bohu můžeme z radosti a nadšení naslibovat hory doly, a potom na to v realitě našich běžných starostí zapomeneme. A přesto i my máme naději, že skrze Ježíše Krista zůstaneme zvláštním Božím vlastnictvím.
Hospodine, uč nás skutečně ti naslouchat a dodržovat tvou smlouvu.

Ga 3,6-14 * Jk 5,7-12

Čtení na 12. července v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.