Čtení na 12. července 2012

Nebudeš toužit po domě svého bližního, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu.
Dt 5,21


Umrtvujte zlou touhu a hrabivost, která je modloslužbou.
Ko 3,5


Bez Desatera bychom vůbec nerozeznali, že žádostivost (dychtivost) je hřích. Mohli bychom si myslet, že je to třeba vyrušení ze spokojenosti. Ale takto je to jasné: sžíravá touha něco mít (a je jedno, oč jde) roztáčí kolo hříchu. Jsi-li Kristův, máš na to zastavit to už v hloubce své osobnosti. Tak s Boží pomocí!! Často je třeba ono zastavení několikrát nebo mnohokrát opakovat. Dělej to tolikrát, kolikrát to bude třeba.

Sk 15,4-12 * Mi 7,8-20

Čtení na 12. července v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.