Pátek 12. července

Už se nestanou loupeží pronárodů a zemská zvěř je nebude požírat, ale budou sídlit v bezpečí a nikdo je nevyděsí.
Ez 34,28


A "vykročte jistým krokem", aby to, co je chromé, docela nezchromlo, ale naopak se uzdravilo.
Žd 12,13


Skrze proroka Ezechiele Hospodin zaslibuje svému lidu dobrého pastýře a uzavírá s ním smlouvu pokoje. Kolikrát tak Bůh činí s námi, lidmi! Nejčastěji se přece v celé bibli opakuje v různých podobách: Nebojte se, pokoj vám. Bůh miluje člověka a láska přece nezná strach. Strach svazuje, ochromuje, děsí. Před Hospodinem máme mít bázeň - to je směsice úcty, ostychu, pokory a důvěry. V jedné duchovní písni zpíváme: "Důvěřuj se v Pána, ó duše má, zvečera i zrána on ti pomáhá, on z žalosti tvoří radosti, jím tvoje nabývá blaho stálosti." Hospodinovo zaslíbení dobrého pastýře, nového Davida, bylo naplněno v Ježíši Kristu. O Vánocích slyšíme: Nebojte se, dnes se vám narodil Spasitel. O Velikonocích zmrtvýchvstalý Kristus zvěstuje: Pokoj vám. Kéž přestaneme být kulhavými poutníky a vykročíme jistým krokem. Bůh je s námi.
Bože, dej nám prožít zkušenost, že nejsi krotitel s bičem, ale Otec dlouho setrvávající v milosrdenství. Amen.

J 19,31-37 * Sk 19,8-22

Čtení na 12. července v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.