Čtení na 12. ledna 2015

Ale Noe našel u Hospodina milost.
Gn 6,8


Věříme přece, že jsme stejně jako oni spaseni milostí Pána Ježíše.
Sk 15,11


Milost Boží je v příběhu o Noemovi opakem zkázy, která měla čekat celou zemi kvůli zlovůli člověka, pro niž Bůh litoval, že ho učinil. Milost je výrazem záchrany před zánikem. Kvůli bohabojnosti a bezúhonnosti Noema Bůh zachránil nejen jeho, ale i zárodek celého Božího stvoření. Tak velké je Boží milosrdenství! Záchrana světa skrze bohabojnost jediného! Této milosti se dostává i nám skrze Ježíše Krista. I on přichází pro záchranu světa. Proto jsme slavili jeho příchod. Následováním Ježíše, jenž nás vede k lásce a obětavosti ve vztahu k Bohu i bližním, již nyní přecházíme ze smrti do života. Ovšem ne již jen do života pozemského, ale věčného! Z milosti Boží, která nás zachraňuje před věčnou zkázou.
Pane, děkujeme ti za neskonalou milost, kterou jsi nám i všem lidem po celé zemi prokázal skrze Ježíše Krista, jenž nás vede ze smrti do života!

Sk 10,37-48 * Gn 4,1-16

Čtení na 12. ledna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.